PRIS

Trädgård och städtjänster

Timpris/person vid abonnemang              430 kr (före rut-avdrag)
(vid minst 5st bokade tillfällen)                 215 kr (efter rut-avdrag)

Timpris/person vid enstaka uppdrag        450 kr (före rut-avdrag)
                                                                 225 kr (efter rut-avdrag)

Nedan listade kostnader är ej Rut 

Utkörningsavgift                                   fr. 50kr

Materialkostnad städning                         10 kr/städtillfälle

Materialkostnad trädgård                          30 kr/timme

Eventuella släpkostander kan tillkomma