Trädgårdstjänster

Trädgårdstjänster inom ramen för hushållsnära tjänster

Trädgårdstjänster är de uppdrag vi utför inom ramen för RUT-reduktion, dvs. enklare uppdrag såsom gräsklippning, rabattrensning, lukning, räfsning, sopning, häck-klippning, klippa buskar, snöskottning m.m.

På grund av varierande väderlek, som ibland ställer till det när det gäller planering och schemaläggning, förbehåller vi oss att återkomma någon av de närmaste arbetsdagarna för att slutföra arbetet.

Hur vi tillsammans uppnår bästa möjliga resultat
Oavsett om det är regelbundna trädgårdstjänster eller vid ett enstaka tillfälle så finns det lite att tänka på för att uppnå bästa resultat på kortaste möjliga tid.
– Var gärna hemma vid första tillfället och se att du blir nöjd med resultatet.
– Plocka undan på gräsmattan eller vid infart. Detta förenklar och sparar tid. I annat fall klipper vi runt de saker som finns framme.

Material och redskap inom trädgårdstjänster
Humankapitalet har med sig det material/redskap som behövs för genomförande av trädgårdstjänster och vi arbetar ständigt med att finna miljövänliga produkter inom vår verksamhet.
Om det finns något som kräver särskilda redskap eller verktyg står kund för dessa och meddelar detta vid beställningstillfället.
Vi ansvarar ej för lånad utrustning hos kund – kund står för kostnader om lånad utrustning går sönder.

Nycklar och säkerhet
Som en del i vårt kvalitetsarbete så arbetar vi efter Stöldskyddsföreningen (SFF) riktlinjer. Det innebär att alla utav oss utkvitterade nycklar får en personlig stöldskyddsbricka som fästs tillsammans med nyckeln/nycklarna. Nycklar förvaras omärkta i kassaskåp.
På Humankapitalet arbetar såväl professionell som ambitiös personal. Dessutom har alla våra medarbetare tystnadsplikt och utdrag ur belastningsregister.

Reklamation
Eventuell reklamation ska göras inom tre dagar från arbetet med trädgårdstjänster. Om du som kund själv åtgärdar fel innan Humankapitalet kontaktats eller får möjlighet att kontrollera felet, utgår ingen ersättning.

Avbokning
Avbokning ska ske senast tre dagar före arbete inom trädgårdstjänster.
I annat fall debiteras arbetet med trädgårdstjänster.
Vid smittsam sjukdom – kontakta oss omedelbart!
Ring 0457-386083 eller skicka sms till 0709-37 27 35 kl. 08.00-16.00