Sedan starten 2007 så har även trädgårdstjänster varit en av de tjänster vi erbjudit våra kunder
Detta har givit oss en lång och bred erfarenhet av allt som hör en trädgård till
Vi hjälper dig att sköta ditt hus eller sommarboende året runt
Du är välkommen att teckna skötselavtal med oss, detta innerbär att vi kommer hem till dig varje, varannan eller var 4:e vecka för att t.ex. klippa gräs, rensa rabatter/grusgångar

Nedan listas några av våra vanligaste tjänster som är RUT-berättigade, har du några andra önskemål så är du välkommen att kontakta oss!

 • Gräsklippning
 • Kantklippning
 • Kanthuggning
 • Häckklippning
 • Ogräsrensning i rabatt och grusgångar
 • Klippning av buskar
 • Bekämpning av mossa
 • Beskärning av träd och lättare fällning
 • Röjning av sly
 • Lövräfsning
 • Snöröjning

Material och redskap inom trädgårdstjänster
Humankapitalet har med sig det material/redskap som behövs för genomförande av trädgårdstjänster.
Om det finns något som kräver särskilda redskap eller verktyg står kund för dessa och meddelar detta vid beställningstillfället.