Enkelhet är en av våra starkaste konkurrensfördelar. Humankapitalet är enkla att ha att göra med, våra tjänster är enkla att förstå, köpa och uppskatta. Vi är stolta över att göra livet lite enklare och smidigare för våra kunder.

Material
Humankapitalet har med sig det material som behövs för genomförande av uppdrag.
Vi ansvarar ej för lånad utrustning hos kund – kund står för kostnader om lånad utrustning går sönder.

Avbokning
Avbokning ska ske senast tre dagar före städtillfället, i annat fall debiteras städningen.
Vid smittsam sjukdom – kontakta oss omedelbart!

Kvalitetspolicy
Om du inte skulle bli nöjd med vårt arbete ger vi dig möjligheten att inom 24 timmar göra en reklamation. Det är vår policy att du ska bli nöjd.

Säkerhetspolicy
I största möjliga mån följer vi Svenska stöldskyddsföreningens (www.ssf.nu) riktlinjer i säkerhetsfrågor. Vi har en noggrann rekryteringsprocess där varje anställd måste lämna utdrag ur belastningsregistret och skriva på ett sekretessavtal. Vår personal har även branschens service-ID (ID06).

Försäkringsåtaganden
För din trygghet som kund har vi en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp på upp till 10*2 miljoner kronor hos
Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, även vår personal är försäkrad genom samma bolag.

Samma personal
Vi har en låg personalomsättning och vårt arbete bygger på att det är samma medarbetare som regelbundet utför uppdraget hos våra kunder, frånsett när denne är på semester eller är sjuk, då det kommer en vikarie. Det innebär en ökad trygghet för våra kunder.

Anställningspolicy
Alla som är anställda på Humankapitalet

  • Har kollektivavtal
  • Är ansvarsförsäkrade
  • Får friskvårdsbidrag
  • Får internutbildning

Miljöpolicy
Humankapitalets tjänster ska utföras med minsta möjliga miljöpåverkan.

Integritetspolicy
För oss på Humankapitalet är det oerhört viktigt att du skall känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs hela vår Integritetspolicy här.

Cookies
Humankapitalets webbplats använder sig av
 Cookies